Vergoedingen en kosten

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Binnen de praktijk worden de wettelijke vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) gehanteerd, zonder extra toeslagen. Het hangt van je eigen verzekeringspolis af of de behandeling volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat de factuur direct aan de cliënt wordt gestuurd en dat je als cliënt daarmee zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige betaling van de nota en het indienen van de nota bij je verzekering. Een (zuivere) restitutie-polis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners doorgaans (bijna) 100%. Heb je een natura-polis dan wordt zo’n 60-85% van de behandeling vergoed. Het bedrag dat niet wordt vergoed komt voor eigen rekening. Soms is het nodig een aanvraag bij de verzekering in te dienen alvorens intake of start behandeling. Voor meer informatie over de vergoedingen per verzekeraar kun je kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl. Neem altijd zelf contact op met je verzekeraar op om na vraag te doen over je eigen situatie.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft te maken met een wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is sinds 1 januari 2018 vastgesteld op minimaal 385 Euro per jaar.

Zorgprestatiemodel en tarieven

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de ggz: het zorgprestatiemodel. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, prestaties, en deze zullen doorgaans iedere maand in rekening worden gebracht. De meest voorkomende prestaties vallen onder diagnostiek (aanmeldgesprek, intake-gesprekken, vragenlijsten, behandelplan en diagnostisch onderzoek) of behandeling (face-to-face, beeldbellen, telefonisch, e-consult). De duur van het consult bepaalt het tarief. Indien intercollegiaal overleg nodig is zal dit ook in rekening worden gebracht. Met de collega’s genoemd in het kwaliteitsstatuut vindt met enige regelmaat overleg plaats inzake indicatie stelling en behandelverloop. Alle tarieven zijn terug te vinden via deze link, onder NZA-tarieven psychotherapeut in kwaliteitsstatuut sectie II .