Psychotherapie wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Voor behandelingen worden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gehanteerd, zonder extra toeslagen. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa.Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat betekent dat de factuur direct aan de cliënt wordt gestuurd en dat je als cliënt daarmee zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige betaling van de nota en het indienen van de nota bij je verzekering. Het verschilt per verzekeraar en per type polis, wat er vergoed wordt. Als je een restitutie-polis hebt, dan wordt doorgaans (bijna) 100% van de behandeling vergoed. Heb je een natura-polis dan wordt zo’n 60-85% van de behandeling vergoed. Het bedrag dat niet wordt vergoed dien je zelf te betalen. Voor meer informatie over de vergoedingen van de verzekeraar kun je kijken op de website van de contractvrijepsycholoog. Je bent als client altijd zelf verantwoordelijk dat de betaling van de nota aan de praktijk wordt voldaan en het is daarom sterk aan te bevelen voor de intake bij je verzekeraar uit te zoeken hoe de vergoedingen zijn geregeld om te voorkomen dat je voor onverwachte kosten komt te staan.

Let op! Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het markconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZa-tarief, welke ik reken. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten.

Voorschotnota en DBC-systeem

Per behandelsessie zal een voorschotnota in rekening worden gebracht en deze zal maandelijks verstrekt worden. Het voorschottarief is 35 Euro per sessie. De maandelijkse nota dient binnen 14 dagen betaald te worden. De voorschotnota’s kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De al betaalde voorschotnota’s worden van de eindnota afgetrokken. Deze eindnota kan uiteraard wel ingediend worden bij de verzekeraar.

Conform de zorgverzekeringswet en de regels van de NZa wordt pas aan het eind van de behandeling of na een looptijd van een jaar de definitieve eindnota opgemaakt. De hoogte van de nota wordt bepaald via het DBC-systeem (diagnose behandelcombinatie systeem). In dit systeem wordt op basis van een combinatie van behandeldiagnose en het aantal minuten (directe en indirecte tijd) de hoogte van het eind bedrag bepaald. Binnen de DBC systematiek wordt er niet gewerkt met een uurtarief, maar met zogenoemde verschillende tariefgroepen. Zie NZa voor verdere toelichting op het DBC-systeem. De eindnota dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft te maken met een wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is in 2020 vastgesteld op 385 Euro per jaar.

Onverzekerde zorg

Voor behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen heeft de NZa een maximaal uurtarief vastgesteld. Voor 2020 is dat 110,27 Euro per sessie van 45 minuten.

Zorg zonder zorgverzekeraar

Het is ook mogelijk om zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar een behandeling aan te gaan. Het tarief per sessie, bepaald door de NZa, is 110,27 Euro voor 45 minuten.