Binnen de praktijk is er naast behandelingen ook ruimte voor supervisie voor hulpverleners binnen het GGZ veld. Dit kan specifiek in het kader van de GZ-opleiding (diagnostiek en behandelingen van As I en As II), maar ook supervisie in algemene zin is mogelijk.

Heb je behoefte om je inhoudelijk verder te ontwikkelen als professional, kennis op te frissen of wil je meer snappen van wat er gebeurt in het contact met cliënten buiten de protocollen om? Dan ben je welkom om contact op te nemen voor supervisie. In de supervisie wordt naar een mix gezocht tussen inhoudelijk technisch werken en persoonlijke aandacht voor de supervisant en het therapeutisch proces.