Een prettige en goede samenwerking met verwijzers vind ik erg belangrijk, laagdrempelig overleg wordt om die reden op prijs gesteld. U kunt contact met mij opnemen bij vragen of om van te voren een verwijzing door te spreken.

U kunt telefonisch contact op nemen op telefoonnummer 06-34 16 08 98. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn op te nemen, kunt u een boodschap achter laten en dan bel ik spoedig terug. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar erdman@summitpsychotherapie.nl.

Verwijsbrief

Het is van belang dat op de verwijsbrief zowel de AGB-code van de praktijk staat vermeld als de persoonlijke AGB-code van de verwijzer. Ook wordt u verzocht te vermelden of het gaat om een verwijzing voor de generalistische basis GGZ of om een verwijzing naar de specialistische GGZ.