Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de aard, het ontstaan en de betekenis van klachten. Door jezelf beter te begrijpen, kunnen klachten verminderen en zal je beter instaat zijn met je problemen om te gaan.

Therapievormen

De behandelingen zijn persoonsgericht en inzichtgevend van aard en zo nodig klachtgericht. Binnen de behandeling wordt steeds gekeken welke vorm van therapie het beste zou kunnen aansluiten bij de klachten. Ik heb daarbij specialistische kennis in het uitvoeren van de traumaverwerkende therapie EMDR, schematherapie, mentaliserende bevorderende therapie en psychodynamische therapie. Voor het slagen van een behandeling is het van belang dat er een behandelrelatie ontstaat waarbij je je op je gemak voelt en gemotiveerd bent aan je klachten te werken. Zo nodig kan een partner of gezinslid betrokken worden bij de therapie.

Aanmelding en verwijsbrief

Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Op de verwijsbrief moet duidelijk staan of het gaat om een verwijzing naar de gegeneraliseerde basis GGZ (GB-GGZ) of de specialistische GGZ (S-GGZ). Binnen de GB-GGZ zijn kortdurende behandeltraject van maximaal 8-10 gesprekken mogelijk. Binnen de S-GGZ zijn er geen beperkingen in aantal sessies en is er ruimte voor langer durende behandelingen.

Intake

Tijdens het intake traject, bestaande uit 1-3 gesprekken, brengen we samen zorgvuldig in kaart wat er speelt. Als we na de intake besluiten over te gaan op behandeling, dan zal er een behandelplan worden opgesteld.

Duur van de sessies

Behandelsessies duren 45 minuten en doorgaans is het streven de behandelgesprekken wekelijks te laten plaats vinden. Voor EMDR behandelingen worden regelmatig dubbele sessie gepland.