Voor wie

Summit Psychotherapie Haarlem biedt specialistische behandelingen in de regio Haarlem aan adolescenten (18-23 jaar) en volwassenen die in meer of mindere mate vastlopen in hun leven door psychische klachten.

Klachten kunnen bestaan uit:

 • Angst en onzekerheid
 • Stemmingsklachten
 • Klachten samenhangend met onverwerkte traumatische ervaringen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Terugkerende problemen in de omgang met anderen en het aangaan en/of instant houden van duurzame relaties
 • Moeite met het omgaan met je eigen emoties (geremdheid of juist onvoldoende grip op overspoelende emoties)
 • Problemen die samenhangen met de levensfase
 • Identiteitsproblematiek (wie ben ik en wat wil ik)
 • Klachten als gevolg van overbelasting

Bovenstaande klachten kunnen leiden tot het vastlopen op een of meerdere levensterreinen waarbij gedacht kan worden aan relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, moeizame omgang met anderen of zelf niet lekker in je vel zitten. Dikwijls gaat er een levensgebeurtenis aan vooraf waardoor klachten meer op de voorgrond komen te staan. Dit kan een duidelijke ingrijpende gebeurtenis zijn geweest of een verandering in levensfase of leefsituatie die de nodige hobbels oplevert. Andere keren is de oorzaak in het hier en nu niet zo eenduidig en zijn huidige klachten een voortvloeisel van uiteenlopende gebeurtenissen uit het verleden. 

De praktijk is niet gespecialiseerd in problemen zoals:

 • Middelengebruik of verslavingsproblematiek
 • Crisisgevoeligheid waarbij zorg buiten werktijden nodig is
 • Psychotische stoornissen
 • Stoornissen in het Autisme Spectrum